Start a SearchPlaza Leyenda - Bldg J

Plaza Leyenda - Bldg J

10769 North Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85259

Last Updated: 07/02/2016
Property Type:Office
Year Built:2007
Class:A
Size:69,850 SF
1 of 1
10769 North Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85259

Building Overview

Building Details

Property Type:Office
Year Built:2007
Class:A
Size:69,850 SF

Location

10769 North Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85259

Property Inquiry