Start a SearchPlaza Leyenda - Bldg C

Plaza Leyenda - Bldg C

10697 North Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85259

Last Updated: 07/02/2016
Property Type:Office
Year Built:2007
Class:
Size:5,872 SF
1 of 1
10697 North Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85259

Building Overview

Building Details

Property Type:Office
Year Built:2007
Class:
Size:5,872 SF

Location

10697 North Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85259

Property Inquiry